homeenglish articles
karimi    agenda    tweede kamer    media    publicaties

groenlinks
United Civilians for Peace
Boek: Slagveld Afghanistan
Boek: Het Geheim van het Vuur

"Mijn keuze voor GroenLinks in Nederland was voor een zeer groot deel bepaald door het belang dat de partij hecht aan internationale solidariteit. De afgelopen jaren hebben me eens temeer het belang van internationale samenwerking, mensenrechten, vrede en veiligheid aangetoond. Waar het buitenland zo groot en de problemen zo complex en immens zijn heb ik als woordvoerder voor een aanpak gekozen waar ik kennis combineer met betrokkenheid en engagement."

Portefeuilles in de GroenLinks-fractie:
Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie

 


Farah Karimi

geboren 15 november 1960 in Garros (Iran), vluchte 1983 uit Iran en werd in Duitsland erkend als politieke vluchteling. 1989 verhuisde zij naar Nederland. Nu woont Farah in Utrecht.

tot 1978

voortgezet onderwijs te Teheran

1978 tot 1980

industrie-design Technische Universiteit van Isfahan

1985 tot 1986

studienkollege für ausländische Studenten te Hamburg

1986 tot 1988

studie wiskunde en informatica Universiteit van Kiel (Duitsland)

1989 tot 1993

beleid en bestuur in internationale organisaties Rijksuniversiteit te Groningen


 


 

1993/94

projectmedewerker Stichting Probe te Hoogezand-Sappemeer

1994 tot 1998

coördinator Aisa, project voor emancipatie en ondersteuning van zwarte, migranten - en vluchtelingenvrouwen

1998

landelijk projectleider 'Heel de buurt', project bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

vanaf
19 mei 1998

lid Tweede Kamer der Staten-GeneraalFarah Karimi is lid van de adviesraad voor Radio Nederland Training Centrum (RNTC).